Policy Privacy

Beste Belanghebbende, Chateau d’Ax spa heeft veel respect voor de privacy van Gebruikers. De gegevens die uiteindelijk worden gecommuniceerd

door de Gebruiker via de Site zullen met de grootste zorg worden behandeld en met alle middelen om de veiligheid ervan te garanderen, in volledige overeenstemming

met de geldende wetgeving ter bescherming van de vertrouwelijkheid van de gegevens. Wij informeren u dat de “Europese verordening 2016/679

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

(hierna “AVG”) voorziet in de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens als een grondrecht.

In overeenstemming met artikel 13 van de AVG informeren wij u daarom dat:

A. GEGEVENSCATEGORIEËN:

het object van de verwerking kan uw persoonsgegevens zijn, zoals:

a.Gegevens die automatisch worden verzameld: de computersystemen en applicaties die zijn bedoeld voor de werking van deze site detecteren,tijdens hun normale werking, bepaalde gegevens (waarvan de overdracht impliciet is bij het gebruik van internetcommunicatieprotocollen)

mogelijk geassocieerd met identificeerbare gebruikers.

De verzamelde gegevens omvatten de IP-adressen en servernamen van de computers die worden gebruikt door de gebruikers die verbinding maken

met de site, de adressen in URI (Uniform Resource Identifier) notatie van de gevraagde bronnen, de gebruikte methode om het verzoek bij de server in te dienen, de grootte van het als antwoord verkregen bestand, de numerieke code die de status van het antwoord aangeeftgegeven door de server (succes, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem, de browser en de door de gebruiker gebruikte computeromgeving, naam van de internetprovider (ISP), datum en tijd van het bezoek, herkomst webpagina ,van de bezoeker (referentie) en exit.

 

B. Vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens: het vrijwillig en expliciet verzenden van e-mails naar de adressen die in de verschillende toegangskanalen van deze site impliceren geen verzoek om toestemming en omvatten de verwerving van het adres en de gegevens van de afzender,die  nodig zijn om te reageren op verzoeken, evenals alle andere persoonlijke gegevens die in het bericht zijn opgenomen. Deze gegevens zijn vrijwillig verstrekt door de gebruiker op het moment van het verzoek om de levering van de dienst. Door een opmerking of andere informatie in te voegen, kan de gebruiker

uitdrukkelijk het privacybeleid aanvaarden en aanvaardt in het bijzonder dat de ingevoegde inhoud vrijelijk wordt verspreid onder derden.

Integendeel, specifieke beknopte informatie zal worden gerapporteerd of weergegeven op de pagina’s van de site die voor bepaalde doeleinden zijn opgesteld.

Dienst op aanvraag (formulier), de gebruiker moet daarom uitdrukkelijk toestemming geven voor het gebruik van de gegevens die in deze formulieren staan om te verzenden

Vereiste Cookies: De site maakt gebruik van cookies. De gegevens die via cookies worden verzameld, kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de site of voor statistische doeleinden. of om de browse-ervaring in de toekomst aangenamer en efficiënter te maken, door te proberen het gebruikersgedrag te beoordelen en aan te passen : aanbod van inhoudsvoorstellen op basis van het gedrag. Voor meer informatie is een specifiek cookiebeleid beschikbaar.

 

D. Verbinding. De site integreert ook plug-ins en/of applicaties voor sociale netwerken, om het gemakkelijk delen van inhoud op de site mogelijk te maken

 

uw favoriete sociale netwerken. Deze plug-ins zijn geprogrammeerd om geen cookies te installeren bij het openen van de pagina, om ze te beschermen

 

privacy van de gebruiker. Ten slotte worden cookies, indien geleverd door sociale netwerken, alleen geïnstalleerd wanneer de gebruiker een effectieve en vrijwillige handeling uitvoert

van het gebruik van de plug-in. Houd er rekening mee dat als de gebruiker surft terwijl hij verbonden is met sociale netwerken, hij al heeft ingestemd met het

gebruik van cookies die door deze site worden overgedragen bij registratie bij sociale netwerken.

Verzamelen en gebruiken van informatie die via de plug-in zijn verkregen, worden beheerst door het respectieve privacybeleid van de sociale netwerken waarnaar u zich kan wenden .

B. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING: de verwerkingsverantwoordelijke is

CHATEAU D’AX SPA – Via Nazionale dei Giovi, 159 – 20823 LENTATE SUL SEVESO (MB) – BTW-nummer IT00682600960,

die telefonisch bereikbaar is op0039 362 5301 of op het e-mailadres privacy@chateau-dax.it

C. BRON VAN PERSOONSGEGEVENS: De persoonsgegevens waarover de verwerkingsverantwoordelijke beschikt, worden rechtstreeks bij de belanghebbende verzameld.

D. DOEL VAN GEGEVENSVERWERKING EN RECHTSGROND: het doel van de verwerking van uw gegevens en rechtsgrond is:

1. Voor automatisch verzamelde gegevens is de rechtsgrondslag het legitieme belang van de eigenaar en het doel is om de surfervaring op het web te waarborgen en te verbeteren

2. Voor gegevens die vrijwillig door de gebruiker worden verstrekt, is toestemming de wettelijke basis en voor het verzenden van e-mails naar onze adressen is het doel

  om antwoorden te kunnen sturen op specifieke verzoeken van de gebruiker, voor formulieren wordt het doel aangegeven in de specifieke informatie.

3. Voor cookies en plugins: vergelijk het specifieke cookiebeleid.

 

E. GEGEVENSONTVANGERS: Binnen de grenzen van de aangegeven verwerkingsdoeleinden kunnen uw gegevens worden meegedeeld aan partners,

adviesbureaus, particuliere bedrijven, technische dienstverleners, derden, hosts, IT-bedrijven,communicatiebureaus, …

 

 

F. OVERDRACHT VAN GEGEVENS NAAR DERDE LANDEN: Deze site kan een deel van de verzamelde gegevens delen met diensten die zich buiten het gebied van de Europese Unie bevinden, met name via sociale plug-ins. Overdracht is geautoriseerd en strikt gereguleerd volgens artikel 45, lid 1 van EU-verordening 2016/679 is daarom geen specifieke vergunning vereist.

 

G. OPSLAGDUUR: Op basis van het principe van beperking van de bewaring (artikel 5, RGPD), wordt een controle op de veroudering van gegevens die zijn opgeslagen met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, periodiek uitgevoerd. In het bijzonder:

a) de automatisch verzamelde gegevens worden verwerkt, voor de strikt noodzakelijke tijd, met als enig doel het verkrijgen van statistieken

  informatie over het gebruik van de site en om de normale werking ervan te controleren, ook voor veiligheidsdoeleinden of volgens wettelijk vastgelegde deadlines

b) De vrijwillig door de gebruiker verstrekte gegevens worden bewaard voor een periode die niet langer is dan het bereiken van de doeleinden

  waarvoor ze worden verwerkt of volgens de door de wet gestelde termijnen.

H. RECHTEN VAN DE BELANGHEBBENDE: De belanghebbende heeft altijd het recht om de verwerkingsverantwoordelijke om inzage te vragen van uw gegevens, rectificatie of verwijdering, beperking van de verwerking of de mogelijkheid om zich tegen verwerking te verzetten, verzoeken om gegevensoverdraagbaarheid,

  om de toestemming voor de verwerking in te trekken door deze rechten en de andere rechten voorzien door de AVG te doen gelden door eenvoudigweg te communiceren

  aan de verwerkingsverantwoordelijke. De belanghebbende kan ook een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit.

I. VERPLICHTE OF MINDER VERSTREKKING: Het verstrekken van uw gegevens is verplicht tijdens het browsen op onze website met betrekking tot punten D.1 en D.2 van de bovengenoemde doeleinden, om een goede dienstverlening mogelijk te maken.

II.Het verlenen van toestemming voor uw gegevens voor punt D.3 is optioneel en zal op geen enkele manier de verstrekking van diensten in het gedrang brengen

 

J. GEGEVENSVERWERKINGSWIJZE: De door u verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bovengenoemde wetgeving en conform de vertrouwelijkheidsverplichtingen die de activiteit van de gegevensbeheerder inspireren.

De gegevens zullen zowel met IT-tools als op papier en op elk ander geschikt medium (bv. cloudsystemen, ) vervangen de archiverings- en digitale opslagsystemen etc., met inachtneming van technische veiligheid en adequate organisatie maatregelen voorzien door de AVG.

 

K. EINDNOTEN EN BIJWERKINGSMETHODEN: Informatie wordt alleen verstrekt voor deze website en niet voor andere websites die door de gebruiker kunnen worden geraadpleegd via de links op deze website. Informatie kan onderhevig zijn aan verandering als gevolg vanintroductie van nieuwe regelgeving in dit verband, dus de gebruiker wordt uitgenodigd om deze pagina regelmatig te raadplegen om altijd op de hoogte te blijven op wetgevingsnieuws. Intrekkingsversies van deze informatie kunnen altijd worden opgevraagd bij de verwerkingsverantwoordelijke.